Klimastatus og -fremskrivning 2024,

Her kan du downloade Klimastatus og -fremskrivning 2024, samt sektorkapitel  17-31 og tilhørende dataark:

Sektorkapitel 17-31:

KF24 Kapitel 17 Landbrugsprocesser

KF24 Kapitel 18 Landbrugsarealer og øvrige arealer

KF24 Kapitel 19 Skov og høstede træprodukter

KF24 Kapitel 20 Energiforbrug i landbrug skovbrug gartneri og fiskeri

KF24 Kapitel 21 Transport

KF24 Kapitel 22 Fremstillings- og bygge-anlægserhverv

KF24 Kapitel 23 El og fjernvarme

KF24 Kapitel 24 Produktion af olie, gas og VE-brændstoffer

KF24 Kapitel 25 Affaldsforbrænding

KF24 Kapitel 26 Øvrigt affald og spildevand

KF24 Kapitel 27 Husholdninger

KF24 Kapitel 28 Serviceerhverv

KF24 Kapitel 29 CCS

KF24 Kapitel 30 Danmarks drivhusgasforpligtelser i EU

KF24 Kapitel 31 Danmarks EU-forpligtelser i forhold til VE og EE

 

Dataark: 

KF24_CRFtabels

KF24_CRFtables_opdelt_på_ETS-ESR_Øvrige

KF24_dataark_El_og_Fjernvarme

KF24_dataark_elsystem_timeserier

KF24_dataark_Landbrug

KF24_dataark_LULUCF

KF24_dataark_Transport

KF24_National_Energibalance

KF24_resultater_tal_bag_figurer

 

Øvrigt materiale: 

Høringsnotat (05.07.2024)

Oversigt over justeringer (05.07.2024)

 

Høringssvar til KF24: 

Forudsætningsmateriale

Forudsætningsmaterialet er opdateret på baggrund af den offentlige høring i januar 2024. Opdateret sektorforudsætningsnotat og bilag om affaldsforbrænding uploades snarest muligt.

Forudsætningsnotater

Høringssvar til forudsætningsnotater

Øvrigt materiale

Læs mere her:

Her kan du læse om arbejdet med Klimastatus og -fremskrivning samt finde forudsætningmaterialet:

Klimastatus og -fremskrivning.

Kontakt:

E-mail:  klimafremskrivning@kefm.dk