EU og globalt samarbejde

Vores arbejde med at omstille det danske energisystem og sænke udledningen af drivhusgasser hænger i høj grad sammen med, hvad der sker i verden omkring os. Derfor samarbejder vi internationalt for at skabe fælles løsninger på fælles problemer.

Arbejdsområder

Aktuelt

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet