Privatlivs- og cookiepolitik

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets privatlivs- og cookiepolitik kan du læse om, hvordan ministeriet håndterer og passer på de personoplysninger, du giver os, eller ministeriet indsamler om dig.

Det kan fx være, når du besøger hjemmesiden kefm.dk, skriver til os via e-mail, eller når ministeriet i øvrigt varetager sine myndighedsopgaver.

I politikken får du desuden information om, hvilke rettigheder du som registreret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse. Hvis du har spørgsmål til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte ministeriet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K

Telefon: 33 92 28 00
Mail:kefm@kefm.dk
Hjemmeside: www.kefm.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Du har også mulighed for at henvende dig til ministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til ministeriets behandling af dine personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen dpo@kefm.dk eller på telefonnummer 72 54 57 41.

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Ministeriet kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af ministeriets opgaver.

Henvendelser til ministeriet

Når du retter henvendelse til os pr. mail eller via vores hjemmeside, behandler vi de oplysninger om dig, der fremgår af din henvendelse. Hvilke oplysninger, der behandles, afhænger således af, hvilke oplysninger du har angivet i din henvendelse. Dette kan bl.a. omfatte følgende oplysninger:

Ministeriet behandler dine personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Din henvendelse undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder f.eks. journalisering efter offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen.

Ministeriet behandler dine eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Nyhedsbrev og pressemeddelelser

Ved tilmelding til ministeriets nyhedsbrev eller pressemeddelelsesudsendelser registreres din e-mailadresse, dit navn samt dine valg af emner for nyhedsbrevet. Ministeriet behandler disse oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. Ministeriets behandling sker således på baggrund af dit samtykke. Oplysningerne anvendes til at sende dig ministeriets nyhedsbrev og/eller pressemeddelelser.

Oplysningerne opbevares hos ministeriets nyhedsbrevleverandør og/eller leverandør af presseudsendelsessystem, med hvem ministeriet har indgået en databehandleraftale. 

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes, hvis du opsiger dit abonnement.

Indberetninger til ministeriets whistleblowerordning

Hvilke oplysninger, vi behandler om dig, afhænger af, hvilke oplysninger du har indsendt i forbindelse med din indberetning. Vores behandling af dine oplysninger har hjemmel i § 22 i lov om beskyttelse af whistleblowere. Ministeriet vil således kunne behandle personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, 9 og 10, hvis det er nødvendigt for at behandle en konkret indberetning.

Cookies og besøgsstatistik

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden kefm.dk via et statistiksystem. Systemet kan bl.a. se, hvilke sider du har kigget på og hvornår, hvilken browser du bruger, samt hvilken ip-adresse du har. Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af hjemmesiden. 

Når du besøger kefm.dk eller, bliver der lagt en cookie på din computer, som bl.a. bruges til statistik. Det giver os mulighed for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, så vi kan gøre den så relevant og brugervenlig som muligt. Hvis du klikker på "Nej tak til cookies", indsamler vi ikke statistik om dit besøg.

Vi benytter enkelte 3. parts cookies fra bl.a. Vimeo, YouTube m.v. på kefm.dk. Hvis du ikke ønsker disse cookies på din computer, kan du klikke ”Nej tak” til cookies. Du kan stadig bruge websitet uden at acceptere 3. parts cookies, men det kan betyde, at indholdet af iframes, videoklip m.m. ikke vises korrekt.

Ud over cookies til statistik og særlig funktionalitet, vil der altid blive sat en session-cookie, som er nødvendig for, at hjemmesidens system kan fungere.

Ønsker du slet ikke, at vi sætter cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Vær dog opmærksom på, at du måske ikke kan bruge alle hjemmesidernes funktioner, hvis cookies er slået fra.

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregiver vi oplysningerne til?

Medarbejderne i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed.

Ministeriet kan – og skal i nogle tilfælde – videregive din henvendelse til offentlige myndigheder, Folketinget eller andre med henblik på besvarelse af henvendelsen. Ministeriet overlader endvidere oplysninger til ministeriets databehandlere, f.eks. Statens It.

Opbevaring af dine personoplysninger

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet). 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet varetager. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Dine rettigheder omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger 

Såfremt ministeriet anvender afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at ministeriet som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.