Aktuelt

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres. Her finder du KF24:

Klimastatus og -fremskrivning 2024

NEKST - den nationale energikrisestab

Regeringens nationale energikrisestab (NEKST) sætter tempo på den grønne omstilling i Danmark. NEKST er en ny arbejdsmetode og et nyt arbejdsfællesskab, hvor relevante aktører inviteres ind i løsningsrummet og samarbejder om at sikre hurtig handling og løse akutte grønne udfordringer.

NEKST - den nationale energikrisestab