Forskning, udvikling og demonstration

Danmark er og skal fortsat være et pionerland for udviklingen af billig og sikker vedvarende energi. Et af redskaberne til at sikre denne førerposition er investeringen i forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier.

Forskning i nye energiteknologier spiller en afgørende rolle for omstillingen af Danmarks energisystem. Samtidig bidrager indsatsen til at gøre vedvarende energikilder mere omkostningseffektive og attraktive at investere i, så verden flytter sig i retning af at blive mindre afhængig af fossilt brændsel.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er et af de mest forskningstunge ministerier. Flere institutioner i ministeriets koncern har forskningsenheder inden for en række energirelaterede områder, ligesom vi administrerer midler til forskning, udvikling og demonstration, der løbende gøres tilgængelige for vidensinstitutioner og virksomheder.

Både i den konkrete forskningsindsats og i rollen som administratorer lægger vi som ministerie vægt på princippet om armslængde, men også på at have en direkte og åben dialog med vores samarbejdspartnere.  

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Udvikling og demonstration af ny energiteknologi skal forberede teknologien til introduktion på markedet. På den måde er udvikling og demonstration med til at fremme udnyttelsen og udviklingen af erhvervspotentialer på området til gavn for opfyldelsen af de energi- og klimapolitiske målsætninger.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) fremmer ny klimavenlig energiteknologi, der øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på energiområdet.

EUDP støtter udvikling og demonstration af nye innovative energiteknologier. Projekterne skal bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Samtidig skal de udvikle danske erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse. EUDP fremmer desuden internationalt samarbejde om ny energiteknologi.