Energieffektivitet

I Danmark har vi udviklet en stor ekspertise i energieffektivitet. Det betyder, at vi har kunnet holde energiforbruget stort set uændret på trods af en betydelig vækst de seneste tre årtier.

Det danske fokus på energieffektivitet startede for alvor under oliekrisen i 1970'erne, hvor der blev behov for at gøre Danmark mere uafhængige af olien som energikilde. En mere effektiv brug af energien var en sikker og billig måde at øge denne uafhængighed på. Sidenhen har klimahensyn også spillet en rolle i ønsket om at effektivisere og sænke energiforbruget.

Indsatsen for energieffektiviseringer
Den eksisterende danske energieffektiviseringsindsats består i dag af en lang række initiativer, der kan inddeles i tre overordnede typer af initiativer;

  • Økonomiske virkemidler (fx CO2-afgifter i industrien, energiafgifter, tilskudspuljer til energibesparelser og konverteringer)
  • Regulerende virkemidler (fx krav til bygningers energimæssige ydeevne)
  • Informative virkemidler (fx informationsindsatser)

Ovenstående indsatser henvender sig både til husholdninger, erhvervslivet og dets forskellige sektorer samt det offentlige. Læs mere om de konkrete indsatser:

Energistyrelsen – energieffektiviseringer

Internationale samarbejder
Danmark har bilaterale samarbejder om energieffektivitet med myndigheder i hele verden (ti lande fordelt på fire kontinenter, herunder Mexico, Storbritannien, Indonesien, USA og Ukraine). Her rådgiver Energistyrelsen myndighedernes embedsværk og andre relevante aktører baseret på danske erfaringer med energieffektivitet såsom energimærkning, energisyn, informationskampagner, overskudsvarme og udrulning af varmepumper.   

Læs mere om Energistyrelsens internationale samarbejde.

Køreplan for energieffektivitet
Regeringen har fremlagt en køreplan for energieffektivitet, der bl.a. viser vejen til, hvordan Danmark vil opfylde EU’s energisparekrav, og giver et overblik over den kommende proces for implementering af bygningsdirektivet. Køreplanen skal også brede dagsordenen ud over sektorer og bidrage til, at vi bruger energien smartere og med omtanke.

Læs køreplanen her.