Retningslinjer for aktiv informationspligt

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er som offentlig myndighed forpligtet til at udøve den aktive informationspligt, der følger af offentlighedslovens § 17.

Den aktive informationspligt betyder, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på ministeriets hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil sikre, at følgende oplysninger om ministeriet og dets arbejde er tilgængelige på ministeriets hjemmeside:

  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet strategi, vision og mission
  • Klima-, energi- og forsyningspolitiske aftaler
  • Væsentlige nyheder, analyser og redegørelser inden for klima-, energi- og forsyningsområderne
  • Henvisninger til lovgivning på Retsinformation inden for ministeriets ressortområde
  • Organisationsdiagram, herunder styrelser og institutioner på ministeriets ressortområde
  • Departementets finansielle regnskab
  • Kontaktinformationer til departementet