Whistleblowerordning

På denne side finder du information om whistleblowerordningen for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 

Hvis du ønsker at foretage en elektronisk indberetning, kan du finde indberetningsportalen via følgende link: Indberetningsportal.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i nedenstående materiale inden du foretager en eventuel indberetning.

Du kan bruge ordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Du kan indberette digitalt via whistleblowerportalen eller ved fysisk fremmøde. Du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Vi anbefaler, at du først læser om:

  1. Hvem kan indberette?
  2. Hvilke forhold og overtrædelser kan der indberettes om?
  3. Mulige indberetningsformer
  4. Anonymitet og fortrolighed
  5. Indberetningsprocedure
  6. Hvordan bliver din indberetning behandlet
  7. Hvilke rettigheder har du som whistleblower og som den berørte person

Læs mere her:

Kontaktoplysninger:

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Jurakontoret, Holmens Kanal 20, 1060 København

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement