Energi

Vi understøtter en holdbar udnyttelse, distribution og brug af energi og råstoffer i Danmark. Det gør vi ved at skabe rammerne for et fleksibelt, integreret og intelligent energisystem og ved at bidrage til en klog udnyttelse af råstoffer i den danske og grønlandske undergrund.

Arbejdsområder

Aktuelt

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet