Puljer og omstillingsstøtte

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ansvaret for at udmønte flere forskellige tilskudspuljer, som giver tilskud til CO2-reducerende investeringer, energieffektiviseringer samt konvertering af varmekilder. Nogle af puljerne er målrettet virksomheder, mens andre kan søges af borgere.

Tilskudspuljerne administreres af Energistyrelsen. Alle henvendelser om tilskudspuljerne skal derfor rettes til Energistyrelsen.

Erhvervsrettede puljer

Virksomheder kan søge om tilskud til CO2-reducerende tiltag, energieffektiviseringer og konvertering af varmekilder. Ordningerne administreres af Energistyrelsen.

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen giver tilskud til energibesparende og/eller CO2-reducerende tiltag til både store og små virksomheder i langt de fleste brancher.

Du kan læse mere om erhvervspuljen og undersøge din virksomheds muligheder for tilskud her.

Omstillingsstøtte under grøn skattereform

Omstillingsstøtten skal målrettes de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig. Der afsat midler til puljen fra 2025-2029.

Borgerrettede puljer

De borgerrettede puljer understøtter den grønne omstilling af boliger gennem tilskud til eks. fjernvarmeudrulning, efterisolering og afkobling fra gasnettet. På www.sparenergi.dk kan du læse mere om mulighederne for at sænke dit energiforbrug og skifte varmekilde.

Afkoblingsordningen

Afkoblingsordningen giver gebyrfritagelse for gasfyrejeres afkobling fra gasnettet, når de vælger en ny, grøn energikilde. Puljen åbnede i 2021 og løber frem til 2026. Ordningen administreres af gasselskabet Evida og kan søges via Evidas hjemmeside. Læs mere om ordningen her.

Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen giver tilskud til fjernvarmevirksomheders udrulning af fjernvarme i nye fjernvarmeområder. Fjernvarmepuljen åbnede i 2021 og løber til og med 2023. En fjernvarmevirksomhed kan få op til 20.000 kr. i støtte pr. konvertering med henblik på at sænke forbrugerprisen ved konvertering. Læs mere om fjernvarmepuljen her.

Skrotningsordningen

Skrotningsordningen giver tilskud til en varmepumpe på abonnement. Skrotningsordningen åbnede i 2020 og løber frem til 2026. Læs mere om ordningen her.

Bygningspuljen

Bygningspuljen gav tilskud til energirenoveringer og tilskud til at bytte gas-, olie- eller træpillefyr ud med en varmepumpe. Puljen bliver fra 2023 opsplittet i to nye puljer; energirenoveringspuljen og varmepumpepuljen, som løber frem til 2026. Åbningen af de nye puljer vil blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside. Læs mere om bygningspuljen her.