Interessentforum for CCUS

Hold dig opdateret om aktiviteter og seminarer på denne side

Regeringen og et bredt politisk flertal blev d. 14. december 2021 enige om en aftale om fangst, transport, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark. Med aftalen nedsættes der et interessentforum for CCUS i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvor alle interesserede myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner, finansielle institutioner og interesseorganisationer mv. inviteres ind. Forummet skal bl.a. understøtte fastholdelse og udvikling af grønne danske jobs med et teknologineutralt og markedsbaseret fokus.