Tele

Vi skaber rammerne for, at alle borgere og virksomheder har adgang til det digitale samfund. Det gør vi gennem en markedsbaseret udrulning af mobil og bredbånd og en regulering, der er teknologineutral.

Mobil- og bredbåndsdækning

Danmark ligger allerede i toppen i EU, når det gælder udbredelsen af bredbånd generelt. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder på at øge mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark yderligere.

Målet er, at alle boliger og virksomheder i 2025 skal have adgang til minimum 100 Mbit/s download og og 30 Mbit/s upload. Derudover skal 98 pct. af alle boliger og virksomheder i 2025 være dækket af en infrastruktur, der kan levere 1 Gbit/s i downloadhastighed.

I 2023 havde 98 pct. af alle boliger og virksomheder adgang til mindst 100/30 Mbit/s, så målsætningen er tæt på at være opfyldt.

Find mere information om udbydere og mulige hastigheder helt nede på adresseniveau på Tjekditnet.dk

I Danmark har vi også god mobildækning, herunder dækning med 5G. Der er dog stadig lokale områder, hvor der er plads til forbedringer.

Læs mere om mobildækning i Danmark

Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge om økonomisk støtte til bredbåndsprojekter i lokalområder, hvor der i dag er dårlig dækning, og hvor der ikke er udsigt til, at der kommer bedre dækning i de nærmeste år.

Læs mere om bredbåndspuljen

Roamingpriser i EU

Udgangspunktet for EU-reglerne for roaming er, at det ikke skal koste ekstra at bruge mobiltelefonen på rejser i EU. Teleselskaberne har dog mulighed for at sætte en begrænsning for, hvor meget data, der kan anvendes i udlandet uden ekstrabetaling. Det betyder, at man ikke nødvendigvis kan anvende hele den mængde data, som man samlet set har til rådighed i sit abonnement, når man rejser i andre EU-lande. EU’s roamingregler gælder også i Norge, Island og Liechtenstein.

EU-reguleringen af roamingområdet betyder blandt andet også, at kunderne har krav på at få information om priserne ved at foretage og modtage opkald, sende sms og bruge data i udlandet. EU-reguleringen skal også sikre kunderne mod uventede høje regninger. Med mindre kunderne har fravalgt det, skal teleselskaberne spærre for dataforbruget, når kundens dataregning på roaming er på 50 euro (eksklusiv moms) svarende til ca. 465 kroner (inklusiv moms). Dette gælder også ved rejser uden for EU.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skal som tilsynsmyndighed sikre, at reglerne overholdes og årligt underrette Kommissionen om reglernes anvendelse.

Læs mere om reglerne for roaming inden for EU

Læs mere om reglerne for telefoni generelt i udlandet

Find teleaftalen her: 

Aktuelt

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet